About

Odemykáme budoucnost maximálním rozvojem dítěte

0let kvalitního vzdělávání

Vítám vás na webových stránkách naší základní školy. Naše vize je být školou, která bude i nadále vyhledávaná pro svůj individuální přístup, výuku anglického jazyka, používání metody CLIL ve výuce, zapojování dětí do mezinárodních projektů a využívání moderních technologií ve výuce.

Jsme školou, která je otevřená, přátelská a bezpečná, rozvíjí osobnost dítěte a jeho klíčové kompetence.

Chceme být školou s profesionálním týmem pedagogů, který bude využívat moderní efektivní didaktické postupy v pozitivní a partnerské atmosféře.

Ing. Lucie Dolejší

Ing. Lucie Dolejší

Ředitelka školy

V čem jsme výjimeční?

Škola má dlouholetou tradici a jejím cílem je poskytovat kvalitní vzdělání. Vnímáme, že svět se rychle mění a je potřeba, aby i naše škola reagovala na tyto změny.
Individuální přístup

Individuální přístup

Individuální přístup je základním kamenem, na kterém je postavena naše škola. žákům naší školy se můžeme věnovat individuálně díky nízkému počtu žáků ve třídě a díky efektivním metodám výuky.
Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

Naše škola pravidelně realizuje projekty v rámci programu Erasmus+. Žáci 1. i 2. stupně se tak můžou podílet na realizaci zajímavých aktivit a účastní se výměnných pobytů ve Finsku, Španělsku, Portugalsku, Itálii, Řecku a v dalších evropských zemích.
Výuka metodou CLIL

Výuka metodou CLIL

Vyučujeme metodou CLIL (Content and Language Itegrated Learning), která integruje jazykovou a odbornou výuku. Vybrané nejazykové předměty jsou vyučovány v anglickém jazyce.

Aktuality a články

Naši žáci se rozhodně nenudí. Školy Klíč jsou aktivní součástí dění v České Lípě a pravidelně pořádáme zajímavé akce, na které jsou všichni vítáni.
Školní výlet 7.A - Dubice

Školní výlet 7.A - Dubice

Škola v přírodě - Resort Březová

Škola v přírodě - Resort Březová

Projekt - Den včel

Projekt - Den včel

Český den proti rakovině 2024

Český den proti rakovině 2024

Bronz v basketbalu v kraji

Bronz v basketbalu v kraji

Výzva - 30 dní pro Zemi

Výzva - 30 dní pro Zemi